Απεικονίσεις από βιβλία (Abbildungen aus Büchern)

08 Rigas Cantacuzeno 1824
Orientation: 1
« of 8 »